PRIVACY POLICY SHOPPING DAGEN

(versie 13/08/2021)

Je privacy is belangrijk voor ons.

Daarom verwerken we alle persoonsgegevens die wij van je verkrijgen in het kader van onze business to business acties alleen op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("GDPR").

Deze privacy policy bezorgt je meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. Identiteit en contactgegevens
 2. Doeleinden
 3. Beveiliging
 4. Rechten
 5. Updates

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor je persoonsgegevens zijn de volgende juridische entiteit en een aantal dochterondernemingen van deze juridische entiteit:

The Fashion Society NV
Brusselsesteenweg 185
1785 Merchtem
België
Ondernemingsnummer 0553.548.910

De winkels van deze entiteiten zijn gekend onder de commerciële benamingen ZEB, Pointcarré, The Fashion Store, Ziffiks en Zeb For Stars.

In geval je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan zeker contact op met onze customer service. Zij helpen je heel graag verder. Je kan hen bereiken via één van de volgende kanalen:

 • Via e-mail: [email protected]
 • Via telefoon: 02/568.11.85
 • Via de live chat op de webshops van ZEB en Pointcarré

2. DOELEINDEN

Voor onze business to business acties verwerken wij je persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer) en beroepsinformatie (functie).

Deze persoonsgegevens stellen ons in staat om je op de hoogte te houden van onze business to business acties en de deelname van je bedrijf aan deze acties te organiseren.


De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang om onze business to business acties te promoten en organiseren voor bedrijven die hiervoor interesse hebben getoond of eerder hebben deelgenomen (Art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van jou of via een derde.

Wij zullen je blijven informeren over onze business to business acties tot 6 jaar nadat je bedrijf hiervoor interesse heeft getoond of heeft deelgenomen. Je kan je uiteraard steeds vroeger uitschrijven voor onze communicaties (voor meer informatie, zie Rechten).

Onze IT en softwareproviders hebben ook toegang tot je persoonsgegevens.

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en je gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat je gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.


4. RECHTEN

Je kan onze customer service altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang of rectificatie van je persoonsgegevens
 • een verzoek om wissing van je persoonsgegevens
 • een verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • een bezwaar tegen de verwerking van je gegevens
 • een klacht als je van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Onze Customer Service stelt alles in het werk om jou meteen verder te helpen. Je kan hen bereiken via één van de volgende kanalen:

 • via e-mail: [email protected]
 • via telefoon: 02/568.11.85
 • via de live chat op de webshops van ZEB en Pointcarré

Indien je niet langer onze communicatie omtrent onze business to business acties wenst te ontvangen en de verwerking van je gegevens voor dit doeleinde wil stopzetten, kan je ook steeds gebruik maken van de uitschrijflink voorzien onderaan elke communicatie.

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot je persoonsgegevens waarop je volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt.

Voor identificatiedoeleinden is het mogelijk dat we je om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart vragen.


5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij je een actuele versie bezorgen.